Algemene Voorwaarden

Holland Safety Coating B.V.

 

Op alle opdrachten aan ons, op al onze aanbiedingen en facturen, op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Algemene Voorwaarden van Holland Safety Coating BV, besloten vennootschap te Ermelo, gedeponeerd te KvK Woerden onder nummer 63997401, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Deze worden aan u op uw verzoek graag toegezonden. Deze zijn onderstaand te downloaden.

Download hier

 

Algemene Voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Download hier